ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง  
ประวัติและสภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

  
คณะผู้บริหาร อบต.
  สมาชิกสภา อบต.
  เจ้าหน้าที่ อบต.

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติ อบต.

  
สำนักงานปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
  ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศทั่วไป
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายรับ-รายจ่าย อบต.
  
หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)
  บทความ (กรมส่งเสริมฯ)
  สถิติการไปใช้สิทธิ์
     เลือกตั้ง


  
พรบ / พรก
  กฏกระทรวงและระเบียบ 

 


พฤษภาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  


ข้อความทั้งหมด   
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558***
  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยอ้อมเจริญถึงซอยทองหยิบ  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557***


  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะกะแบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนวัดทรงธรรม - ซุ้มประตูทางเข้าวัดทรงธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  โครงวางท่อ คสล. บริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพนัสนิคม - หัวถนน  ช่วงบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเกาะกะบก หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะกะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ยกเลิก)
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 โครงการวางท่อบล็อกคอนกรีต/ท่อ คสล./ดาด คสล. ภายในตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


***ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556***

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล เบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริมคลองส่งน้ำ  หมู่ที่ 1, 3  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายหมู่บ้านเกาะกะบก - ทดกั้นน้ำ หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี


  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 525 ชุด ตามโครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองปรือ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองไผ่ บริเวณบ้านนางพุทธการ  เงาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-11-07 (11390 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768